برچسب : startup

1ژانویه
منتور واقعی ، منتور ساختگی

منتور واقعی ، منتور ساختگی

یکی از معضلات اکوسیستم استارتاپی ما عدم شناخت کامل و صحیح از جایگاه و نقش منتورهاست. زمانیکه اولین نداهای ایجاد اکوسیستم استارتاپی به گوش رسید و متعاقب آن رویدادهایی برگزار شد افرادی بعنوان منتور به سرعت جذب این اکوسیستم شده و نقش منتور را برای مخاطبان این حوزه ایفا میکردند . اما سوال مهم اینجاست : آیا آنها با جایگاه و اهمیت نقش منتور به اندازه ی کافی آشنا بوده و هستند؟
در این یادداشت من قصد دارم تا خلاصه ای از تجربیات و مطالعات خودم در این حوزه را با شما مطرح کنم تا بتوانم از نقطه نظرات شما در موضوع مورد بحث نیز بهره ببرم.

ادامه مطلب »

© Copyright 2013, All Rights Reserved