برچسب : Commnet

4ژوئن
Visual Studio

مدیریت کارها در Visual Studio

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید فعلا بخشی از کد نویسی خود را رها کرده و به بخش دیگری مراجعه کنید تا در فرصت مناسب تر به بهینه سازی یا توسعه ان بخش بپردازید ، برای مثال در حال نوشتن یک تابع برای بهینه سازی جستجوی کاربران هستید که طی یک درخواست از سوی مشتری همین لحظه مجبور می شوید کد صفحه ی ثبت نام را بررسی نمایید اما نمیخواهید بهینه سازی بخش جستجوی فراموش شود ، در این زمان چه میکنید ؟ یک نرم افزار یادآوری نصب کرده اید ؟ برای خود یادداشت می گذارید ؟

خبر خوش اینکه تقریبا همه ی IDE های معروف بخشی برای مدیریت اینگونه امور دارند. IDE مورد بحث ما Visual Studio  است که در بخشی به نام Task  این گونه امور را میتوانید مدیریت کنید.

 

ادامه مطلب »

© Copyright 2013, All Rights Reserved