برچسب : سرمایه گذار

30اکتبر
سرمایه گذاری

در اولین ملاقات با سرمایه گذار ، خودکشی نکنید!!!

در دنیای امروز و هجمه ی کسب و کارها عناوینی مانند استارتاپ ها ، کسب و کارهای نوپا و مانند اینها بسیار مورد توجه هستند و هر کسی تعریفی بعضا متفاوت ارائه می دهد. اما مشخصا منظور ما از استارتاپ در این مقاله کسب و کارهایی هستند قابل توسعه و نرخ رشد بالا که  میتوانند مورد توجه سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار باشند. استارتاپ ها می توانند شامل طیف وسیعی از کسب و کارهای کوچک باشند اما آنها را بر اساس توسعه پذیری و نرخ رشد میتوان قضاوت نمود که همین دو مورد را میتوان از مهم ترین عوامل تصمیم گیری سرمایه گذاران دانست که آیا بر روی استارتاپ شما سرمایه گذاری کنند یا نه . باید مواردی که در ادامه آمده را بدانیم تا در اولین مواجهه ی خود با سرمایه گذاران دست به خودکشی نزنیم .


مهم است بدانیم که سرمایه گذاران برای کمک به تیم ها و کارآفرینان  تنها یک هدف را دنبال میکنند : کسب درآمد

 

ادامه مطلب »

© Copyright 2013, All Rights Reserved